YouthStart-team

Caroline is een positief en idealistisch persoon. Zij getuigd van een niet aflatende en enthousiaste inzet, van bezieling, leidersgeest en engagement. Het is haar missie om een rechtvaardige maatschappij te bewerkstelligen waarin voor iedereen een plaats is, ongeacht zaken zoals afkomst, rijkdom, ras, geloof, intellectuele capaciteiten, enzovoorts. Even typisch als opvallend is dan ook haar grootmoedige en humanitaire ingesteldheid, eigenschappen die maken dat Caroline op een bezielde manier streeft naar een menswaardige en rechtvaardige maatschappij die gestoeld is op integere, morele en universele waarden.

Caroline vertoont een sterke identificatie met de groep en het groepsbewustzijn. Ze realiseerd zich dat er geen verschil bestaat tussen individuele belangen en die van de groep. Derhalve is ze erg begaan met die segmenten uit de maatschappij die op een of andere manier uit de boot vallen.

Caroline weet de verhulde eigenschappen van verdrukte individuen of groepen in het licht te brengen en de nodige aandacht te geven. Ze kiest dan ook resoluut voor kwetsbare groepen. Haar verlangen is het om voor zichzelf en voor anderen de kwaliteit van het leven op te tillen en dit in het kader van het streven naar het ideaal van de universele liefde. Men moet zich dus kunnen wijden aan de goede zaak - desnoods door op de barricades te staan en heilige huisjes in te trappen. Wat hun ideaal ook mag zijn en hoe men dat ook wil bereiken - in de openbaarheid of in de stilte van de nederigheid en deemoed,

Caroline zal niet afgeven. Caroline is bijzonder fijngevoelig, eerlijk, opofferend en alleszins niet uit op eigen voordeel. Het feit dat ze zo diep doordrongen is van het groepsbesef maakt dat ze, gekoppeld aan haar niet aflatend idealisme, zowat iedereen weet te winnen voor haar ideaal, voor de goede zaak. Of hun doel zich situeert in een breed of klein maatschappelijk veld of bijvoorbeeld binnen een commercieel bedrijf, maakt helemaal geen verschil: strijden voor haar ideaal zal ze sowieso.

YouthStart-team