Challenge your core dynamics

Verleg grenzen bij jezelf en anderen
Every next level of your life will challenge a different you.

Durf jij kijken naar wat anderen je weerspiegelen? Dan sta je ervoor open om je talenten te ontwikkelen. Hoe beter we inspelen op jouw leerbehoeften als ondernemer, hoe groter jouw evolutie.

Ik challenge je in een natuurlijk leerproces, waarin we van elkaar leren zonder te beleren – waarin we grenzen verleggen. Waarin verbinding, veiligheid en vertrouwen heerst. Opdat je kan doen als een denker en denken als een doener – en dus doelgericht onderweg kan zijn. Je zal duidelijke doelen stellen, je grenzen beter aangeven en verleggen. Hoe meer je je kan laten leiden door je core dynamics, hoe meer kansen je zal zien, grijpen en realiseren.

PERSUATION
Gaat jouw leven mooi zijn gangetje? Van de ene in de andere job gerold, een gezin gestart, een rustige levensstandaard...
COURAGE
Noemden anderen je wel eens een doordrammer, een zinzoeker, een grenzenverlegger, een stille helper, een visionair, een natuurlijk leider, een autist of muggenzifter… ? So what!
PERSEVERANCE
Walt Disney deed het ons voor: door fantasie om te zetten in realiteit bouwde hij een zakenimperium uit op basis van creativiteit.