BALANCE

DYNAMIC TRAINING 3: DYNAMIC KING & CONNECTING QUEEN - EVENWICHTIG LEIDERSCHAP
The most beautiful in virile men is something feminine. The most beautiful in feminine women is something masculine.

Ben je of ken je ook vrouwen die “mannelijk” handelen als een “king”? Gestructureerd, beredeneerd, daadkrachtig, rationeel? Ook een pak mannen manifesteren zich op deze manier. Evenveel zijn eerder intuïtief, creatief en gevoelsmatig, als een queen. Willen inspireren en verbinden. Iedereen heeft die mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Iedereen is een king en tegelijk een queen. De kunst is deze tegenpolen te laten samensmelten tot jouw core dynamics en op het juiste moment jouw king of jouw queen boven te halen.

Bewust richting geven en mee bewegen
  • Leer jouw king en queen (h)erkennen en samenwerken
  • Ontwikkel gebalanceerd leiderschap waarbij je echt kan luisteren vanuit je hart en toch daadkrachtig maar loslatend kan sturen